Strona główna O firmie Oferta Prawo Kontakt

Usługi kominiarskieMariusz Sztejna

Adrian Sztejna

601 341 997


Krajowa Izba Kominiarzy Kominiarze Żyrardów i okolice
Kominiarze Żyrardów i okolice

Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna jest firmą prywatną, która na rynku istnieje od roku 1997, natomiast doświadczenie zawodowe oraz praktykę zdobywała od 1994 roku. Przez wszystkie te lata firma zdobyła wiele certyfikatów i wyróżnień w zakresie usług kominiarskich, a w trosce o państwa bezpieczeństwo na bieżąco doskonali swoje umiejętności.

Dzięki nowoczesnej technologii oraz fachowej wiedzy może zaoferować usługi kominiarskie w pełnym zakresie na najwyższym poziomie. Firma jest członkiem korporacji kominiarzy polskich.

Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna świadczy usługi instytucjom użyteczności publicznej, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom prywatnym. Firma posiada uprawnienia do świadczenia usług na terenie całego kraju.

Kompleksowo wykonujemy nasze usługi:

Normy kominiarskie

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa sie proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) Od palenisk zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

2) Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 3 miesiące.

3) Od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym niewymienionym w pkt. 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 34. 3. Czynności wymienione w §34.1. i §34.2. wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

§ 16. 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:

1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,

2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,

2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,

3) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,

4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zażytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,

5) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.

3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

https://www.izbakominiarzy.pl/10-przykazan-dobrego-komina/

Kontakt

Mariusz Sztejna

Adrian Sztejna

Mistrz Kominiarski
tel: 601 341 997
e-mail: sztejnakominiarz@gmail.com
96-313 Jaktorów-Kolonia
ul. Gen. Kleeberga 52

96-300 Żyrardów
ul. 1 Maja 84

© onrop.pl